Kalendár podujatí

Logo: ŠKODA Maratón Marikovskou dolinou - 2. kolo ŠKODA Maratón Marikovskou dolinou - 2. kolo

Propozície ŠKODA maratón
Marikovskou dolinou 2016Usporiadateľ: Finančné centrum Team, o. z.
Kontakt: Finančné centrum Team, o. z., Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Info: www.fcteam.sk , fcteam@fcteam.sk
Riaditeľ preteku: Žilovec Štefan mob: 0903 539 669
Infolinka: od 10.04.2016 v čase 10:00-18:00, 0903 539 669

Termín
sobota 14.05.2016

Pretek je súčasťou sérií a body z maratónu sa započítavajú:

 • Slovenský pohár XCM pod hlavičkou Slovenského zväzu cyklistiky
 • ŠKODA BIKE OPEN TOUR 2016
 • SLOVAK XCM TOUR 2016
Miesto konania
Udiča- Prosné (okr. Považská Bystrica)

Trate

 • Pre náročných (maratón) 64 km
 • Pre tých čo si to užívajú (polmaratón) 40 km
 • Pre rodiny a pohoďákov (štvrťmaratón) 20 km
Pozn.: trať je nutné si zvoliť vopred v prihláške

Upozornenie
Náš maratón sa jazdí z veľkej časti po prekrásnych sigláčoch, sme nútení v rámci prejazdnosti a bezpečnosti obmedziť počet účastníkov na 400 štartujúcich na maratón a 450 štartujúcich na polmaratón.

Prihlášky: Prihlasovanie je umožnené v prihláškovom on-line systéme na https://cyklo.sao-tatry.sk/2016/preteky/marikova/, kde je potrebné uviesť kategóriu, trať a osobné údaje.

Uzávierka prihlasovania v on-line systéme je 12.05.2016 do 24:00 hod.
Vyplnenú prihlášku je možné zaslať aj poštou na adresu: Finančné centrum Team, o.z., Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica

Odhlásiť sa môžete pomocou písomnej odhlášky, ktorú doručíte osobne alebo poštou usporiadateľovi do 09.05.2016 odhláška e-mailom nie je možná. Štartovné bude vrátené po odpočítaní storno poplatku 5 €.

Štartovné SK

Pre maratón, polmaratón, štvrťmaratón 12 € do 22.04.2016, 16 € do 06.05.2016, po tomto termíne 19 €, v mieste štartu 19 € bez možnosti na komplet balíček.
Štartovné je pre kategórie kadeti, kadetky na štvrťmaratónskom 20 km okruhu 5 €.

Štartovné ČR

Pre maratón, polmaratón, štvrťmaratón 325 Kč do 22.04.2016, 435 Kč do 06.05.2016, po tomto termíne 520 Kč, v mieste štartu 520 Kč bez možnosti na komplet balíček.
Štartovné je pre kategórie kadeti, kadetky na štvrť maratónskom 20 km okruhu 135 Kč.

Účastník je registrovaný ako prihlásený až po uhradení štartovného!!!

Úhrada štartovného:
- prevodom z účtu na účet organizátora
- vložením hotovosti na účet organizátora na pobočke UniCredit Bank
- poštovou poukážkou na účet organizátora
- v hotovosti pri prezentácii v mieste štartu

Názov účtu: Finančné centrum Team, o.z.
Číslo účtu: SK51 1111 0000 0010 5988 2014 UniCredit Bank v Eurach.
KS: 0308
VS: dátum Vášho narodenia ( 1.1.1990 = 01011990 )
Poznámka: Meno a Priezvisko

Originál dokladu o zaplatení štartovného si vezmite so sebou na prezentáciu!

Úhrada štartovného zo zahraničia:
IBAN: 2700264321/2010 Fio banka,a.s. v Českých korunách
Názov účtu: Finančné centrum Team
SWIFT Code: UNCRSKBX
KS: 0308
VS: dátum Vášho narodenia ( 1.1.1990 = 01011990 )
Poznámka: Meno a Priezvisko

Originál dokladu o zaplatení štartovného si vezmite so sebou na prezentáciu!

Prezentácia
V mieste štartu maratónu – Udiča - Prosné (kancelária pretekov)
piatok: 13.05.2016 od 18:00 hod. do 21:00 hod.
sobota: 14.05.2016 od 7:00 hod. do 9:00 hod. Maratón trať 64 km
od 7:00 hod do 9:45 hod Polmaratón 40 km a štvrťmaratón trať 20 km

Slávnostný štart
Maratón – Udiča - Prosné 10:00 hod.
Polmaratón – Udiča - Prosné 10:25 hod.
Štvrťmaratón – Udiča - Prosné 10: 50 hod.

Ostrý štart: Trasa 64 km a 40 km Udiča za mostom, 20 km Hatné za mostom, letmo odmáva doprovodné vozidlo

Cieľ
Udiča - Prosné

Ceny na maratónskej 64 km trati: Poháre pre prvých troch víťazov v každej kategórií v absolútnom poradí + hodnotné vecné ceny ŠKODA, bohatá tombola, ktorá bude losovaná ihneď po vyhlásení výsledkov.

Ceny na 40 km polmaratónskej trati: Poháre pre prvých troch víťazov v každej kategórií v absolútnom poradí + hodnotné vecné ceny ŠKODA, bohatá tombola, ktorá bude losovaná ihneď po vyhlásení výsledkov.

Ceny na 20 km štvrťmaratónskej trati: Poháre pre prvých troch víťazov v každej kategórií v absolútnom poradí + hodnotné vecné ceny ŠKODA, bohatá tombola, ktorá bude losovaná ihneď po vyhlásení výsledkov.

Vyhlásenie výsledkov
v priestoroch cieľa cca. o 16:00 – 16:30 hod.

Súťaž tímov na 40 km trati - ušetríte jedno štartovné.
Pri prihlásení tímu, štyria členovia štartovné platia a piaty člen má štartovné grátis.
Súťaže sa môžu zúčastniť jazdci prihlásení pod jedným názvom tímu.

Je nutné v prihláške založiť novy tím. Do tímu sa môže prihlásiť každý, kto pozná číslo a heslo tímu. Číslo a heslo tímu je to nutné uviesť v prihláške každého pretekára v konkrétnom tíme pri prihlásení pretekára a pozná ho zakladajúci člen tímu.
Minimálny počet účastníkov je 4 a maximálny nie je určený, bez rozdielu veku a pohlavia.

Do vyhodnotenia sa spočítava čas prvých štyroch členov.

Rozdelenie tratí a kategórií podľa série, do ktorej sú zaradené

Slovenskí pohár XCM - pre licencovaných pretekárov
Kategórie:
 • Muži 19 a viac rokov - 64 km
 • Ženy 19 a viac rokov - 64 km
 • Pre kategórie juniori a juniorky 1995 a 1996 - 40 km
ŠKODA BIKE OPEN TOUR 2016 - ďalej skratka SBOT
SLOVAK XCM TOUR 2016 - ďalej skratka SL XCM

Kategórie:
Maratón 64 km
 • M1 Muži od 19 do 39 rokov, ročník 1997–1977, 64 km, SL XCM, SBOT
 • MM Muži od 40 do 49 rokov, ročník 1976– 1967, 64 km, SL XCM, SBOT
 • MB Muži (seniori) od 50 do 59 rok, ročník 1966 – 1955, 64 km, SL XCM, SBOT
 • MC Muži (veteráni) nad 60 rokov, ročník 1956 a menej, 64 km, SL XCM, SBOT
 • Z Ženy od 19 rokov, ročník 1997 a menej, 64 km maratón, SL XCM, SBOT
Kategórie:
Polmaratón 40 km
 • J Juniori od 17 do 18 rokov, ročník 1999 – 1998, 40 km SL XCM, SBOT
 • M Muži od 19 do 39 rokov, ročník 1997 – 1977, 40 km, SL XCM, SBOT
 • MM Muži (seniori) od 40 do 49 rok, ročník 1976 – 1967, 40 km, SL XCM, SBOT
 • MB Muži (starší seniori) 50 do 59 rok, ročník 1966 - 1957, 40 km, SL XCM, SBOT
 • MC Muži (veteráni) nad 60 rokov, ročník 1956 a menej, 40 km, SL XCM, SBOT
 • J Juniorky 17 do 18 rokov, ročník 1999 -1998, 40 km, SL XCM, SBOT
 • Z Ženy od 19 do 39 rokov, ročník 1997 – 1977,40 km, SL XCM, SBOT
 • ZMB Ženy (dámy) 40 do 49 rokov, ročník 1976 – 1967, 40 km, SL XCM, SBOT
 • ZMC Ženy Lady nad 50 rokov a viac, ročník 1966 a menej, 40 km, SL XCM, SBOT
 • ST Súťaž tímov, 40 km
Kategórie:
Štvrťmaratón 20 km
 • Kadetky od 15 do 16 rokov, ročník 2001 – 2000, 20 km
 • Muži 17 a viac rokov, ročník 1999 a menej, 20 km
 • Ženy 17 a viac rokov, ročník 1999 a menej, 20 km
SD- Závod rodín na 20 km uvedeného závodu sa môže zúčastniť ktokoľvek bez rozdielu veku. Do vyhodnotenia sú však zaradené len dvojice (dospelý + dieťa ročník 2001 a mladší), pričom sa berie do výsledku čas druhého z dvojice v cieli.

V cene štartovného je zahrnuté:-
- spolu so štartovným číslom a čipom potrebné veci, ktoré každý biker využije (všetko značky ŠKODA), gél NUTREND, ponožky od spoločnosti GHOST
- občerstvenie na trati (ovocie, pečivo, tyčinky, iontové nápoje)
- jedlo a nápoj v cieli (mäsové, alebo zeleninové rizoto)
- kompletné zabezpečenie účastníka na trati
- umývanie bicyklov, hasiči
- bikerské sprchy a WC
- zdravotné zabezpečenie na trati a v cieli
- tak ako v minulom roku super bohatá tombola viac ako 100 cien len pre štartujúcich

Upozornenie
Za poistenie účastníka poriadateľ pretekov nezodpovedá!
Je na každom účastníkovi, aby bol poistený pre prípad zodpovednosti a úrazu.

Občerstvenie
Maratón - 4 x na trati (ovocie, tyčinky, iontové nápoje NUTREND, voda) Polmaratón - 2 x na trati (ovocie, tyčinky, iontové nápoje NUTREND, voda)
Štvrťmaratón – 1 x na trati (ovocie, tyčinky, iontové nápoje, voda)
Pitný režim je zabezpečený iontovými nápojmi NUTREND, v cieli teplé jedlo + nápoj 0,5 l

Zdrav. zabezpečenie:
Rýchlu záchrannú službu zabezpečuje zdravotnícke zariadenie NSP Pov.Bystrica (sanitka, záchranári a zdravotné sestry), Horská služba

Povrch tratí:
Najmä lesné cestičky s minimom asfaltového povrchu s nádhernými výhľadmi (štrk, spevnené cesty, lúky, hlinité cesty, single tracky).
Iné: Zábava pre celú rodinu, skákací hrad, animátori, šmýkačka
predajné stánky s možnosťou zvýhodneného nákupu NUTREND

Parkovanie je bezplatné v blízkosti priestorov štartu a cieľa od 300 - 900 metrov.

Podmienky a povinnosti účastníkov:
- Zaslanie prihlášky prostredníctvom internetu a zaplatenie štartovného nahradzujú písomný podpis účastníka na papierovej prihláške.
- Za štart pretekára mladšieho ako 18 rokov zodpovedá jeho zákonný zástupca. V tomto prípade vyžadujeme pri prezentácii písomný súhlas zákonného zástupcu.
- Všetci prihlásení štartujú na vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na pretek.
- Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekom.
- Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave počas celého preteku.
- Štartové čísla sú až do skončenia preteku majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.
- Pretek sa koná za plnej cestnej prevádzky.
- Účastník je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície, rozhodcov a usporiadateľov.
- Trasa preteku vedie chráneným územím, účastník je preto povinný správať sa ohľaduplne k prírode a jej obyvateľom.
- Odpadky je vhodné vhadzovať do pripravených plastových vriec a tak neznečisťovať okolie. Počas preteku obaly s použitých gelóv a tyčiniek zobrať so sebou.
- Klasifikovaní budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol s elektronickým čipom umiestneným na prednej vidlici bicykla.
- Protesty je možné podať písomne ihneď po príjazde do cieľa, najneskôr však 16.05.2015 do 16.00 hod. v kancelárií preteku pri vklade 30 €, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.
- Pokiaľ by sa pretek nemohol uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa účastníkovi nevracia.
- Účastník ako aj zákonný zástupca svojím podpisom berú na vedomie zodpovednosť pretekára /účastníka pretekov/ za škodu spôsobenú na majetku alebo na zdraví voči tretím osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe!
- Účastník je zodpovedný za merací čip, v prípade jeho straty alebo zničenia je povinný usporiadateľovi uhradiť poplatok 10 €.
- Víťazi preteku / výhercovia tomboly, ktorí nie sú osobne prítomní pri ocenení / losovaní tomboly, strácajú nárok na cenu / výhru v tombole.
- Účastník podujatia berie na vedomie, že počas preteku bude na trati pôsobiť fotoservis partnera podujatia. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje súhlas so zaslaním informačného e-mailu od partnera podujatia, odkazujúcim na zhotovene fotografie. Tento súhlas platí po dobu maximálne 15 dni po ukončení podujatia

Pretekár si je vedomý, že svojím podpisom pri prezentácii priamo pred štartom pretekov odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v tomto formulári v bodoch 1-17.

Povinná výbava:
cyklistická prilba, preukaz poistenca

Doporučená výbava:
základné servisné vybavenie a náhradné diely, základná lekárnička, mobilný telefón.

Iné: dobrá nálada a ak máte zoberte i Vaše deti
Pozn.: Usporiadateľ má právo v prípade neočakávaných situácií pozmeniť trasy!
Viac informácií na stránke: http://www.fcteam.sk/index.php/skoda-fc2016/prihlasovanie-a-propozicie-skoda-fc-maraton-2016
keyboard_arrow_up